Ми повертаємось до роботи, щоб бути корисними вам. Замовлення можна оформити на сайті. Питання і уточнення в Телеграм та Вайбер.
Close
Виберіть мову
Київ Київ
Україна
Київ
Білорусь
Мінськ
Латвія
Рига
Німеччина
Берлін
Чехія
Прага
Словаччина
Братислава
Подарувати прибирання Подарувати прибирання
Подарувати прибирання Подарувати прибирання
Україна
Білорусь
Латвія
Німеччина
Чехія
Словаччина

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ( ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Даний Договір, визначає порядок надання комплексу послуг доступу та користування Платформою і підбору замовлень на виконання робіт, а також взаємні права, обов'язки і порядок взаємовідносин між Власником Платформи – ТОВ «КитКлінінгКиїв» (надалі – «Власник Платформи»), в особі директора Бродік Поліни, що діє на підставі Статуту, і будь-якою особою – Клієнтом Платформи (надалі – «Клієнт Платформи»), який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору, разом іменовані «Сторони». Отримуючи доступ до матеріалів і сервісів Платформи, Клієнт Платформи вважається таким, що приєднався до цього Договору публічної оферти і це означає, що Клієнт Платформи ознайомлений і згоден з усіма умовами даного Договору публічної оферти без будь-яких обмежень і кваліфікацій відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Публічний договір (Договір публічної оферти) про надання послуг доступу та користування Платформою (надалі – «Договір») адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Власника Платформи укласти з будь-яким Клієнтом Платформи Договір про надання послуг доступу та користування Платформою.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
4. ПРАВО ДОСТУПУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ
5. ПОСЛУГИ З РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПРИБИРАННЯ
6. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
9. ПРЕТЕНЗІЙНИЙ ПОРЯДОК ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
11. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Клієнта Платформи на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 • Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і рівносильний Договору, підписаного Сторонами.
 • Клієнт Платформи підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.
 • Будь-яка з наступних дій вважається акцептом даного Договору публічної оферти:

  • - факт реєстрації Клієнта Платформи на Платформі;
  • - оплата послуг Власника Платформи на умовах і в порядку, визначених цим Договором.

2. Терміни та визначення

Терміни та визначення, що застосовуються в даному Договорі мають наступне значення:

 • «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Платформі;
 • «Акцепт» – надання Клієнтом Платформи повної і безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами;
 • «Послуги» – послуга або кілька послуг, які надаються Власником Платформи Клієнту Платформи, визначені умовами даного Договору;
 • «Платформа» – інтернет-сайт, який належать Власнику Платформи, за допомогою якого надаються Послуги за даним Договором щодо виконання Замовлень на прибирання, і здійснюється взаємодія між Клієнтом Платформи та Виконавцями. Доступ до Платформи здійснюється за допомогою пристроїв, підключених до мережі Інтернет, через інтернет-сайт www.kytt.com.ua;
 • «Власник Платформи» – ТОВ «КитКлінінгКиїв»;
 • «Клієнт Платформи» – фізична та/або юридична особа (в особі представника), що здійснила Акцепт даного Договору публічної оферти на надання послуг доступу та користування Платформою;
 • «Виконавець» – фізична особа, що пройшли процедуру реєстрації на Платформі в якості особи, що готова виконувати Замовлення на виконання робіт з прибирання приміщень та здійснює виконання робіт по конкретному Замовленню у відповідності до Регламенту прибирання та іншими стандартами, всиновленими Власником Платформи;
 • «Особистий кабінет» «Мій аккаунт» – частина Платформи, доступ до якої має тільки Клієнт Платформи за допомогою введення логіна і пароля, відомого тільки йому. В Особистому кабінеті Клієнта Платформи міститься контактні дані Клієнта Платформи, інформація про розміщені Замовлення, в тому числі щодо статусу їхнього виконання, а також Особовий Рахунок та інформація про бонусну програму.
 • «Замовлення» - оферта Клієнта Платформи на виконання робіт з прибирання приміщень чи інших робіт, що свідчить про намір Клієнта вважати себе таким, що уклав Договір на прибирання приміщення в разі її акцепту. Замовлення здійснюється Клієнтом за допомогою функціоналу Платформи і містить всі істотні умови Договору на виконання робіт з прибирання приміщень чи інших робіт, такі як: найменування робіт, місце виконання робіт, час виконання робіт і їх вартість.
 • «Стандартний перелік робіт з прибирання» – перелік робіт і дій, обов'язкових до виконання при виконанні Замовлення, який міститься в Регламенті виконання робіт з прибирання приміщення, що є Додатком до цього Договору.
 • «Акцепт Замовлення» – підтвердження прийняття оферти Клієнта Платформи на надання робіт з прибирання приміщень чи інших робіт, оформленої у вигляді Замовлення Клієнта Платформи. Акцепт Замовлення здійснюється Власником Платформи за допомогою направлення повідомлення Клієнту Платформи у вигляді смс-повідомлення або за допомогою функціоналу Платформи.
 • «Бонусна програма» – програма лояльності сформована Власником Платформи і містить у собі певні переваги, заохочення тощо, які надаються після надання певного обсягу клінінгових послуг.

Інші терміни, які використовуються у цій Оферті, визначаються відповідно до тлумачення, сформованого в мережі Інтернет, звичаїв ділового обороту і чинним законодавством України.

3. Предмет Договору

 • Відповідно до умов даного Договору Власник Платформи надає Клієнту Платформи комплекс Послуг, включаючи:

  • право доступу та користування Платформою в межах її функціональних можливостей;
  • розміщення Замовлень на виконання робіт з прибирання приміщень;
  • а також інші додаткові послуги.
 • Клієнт Платформи акцептує даний Договір шляхом розміщення Замовлення на Платформі, приймаючи умови даного Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Клієнта з будь-якими з документів, опублікованих на Платформі, Клієнт не має права використовувати Платформу.

4. Право доступу та використання Платформи

 • Власник Платформи володіє виключними майновими правами на Платформу, і надає право користування Платформою Клієнтам Платформи. Право користування Платформою передбачає для Клієнта Платформи доступ до всіх функціональних можливостей Платформи, матеріалів, розміщених на ній, розміщення Замовлень, створення Особистого Кабінету, участь у Бонусній програмі.
 • Клієнт Платформи має право доступу та користування Платформою як після проходження процедури реєстрації на Платформі, так і без неї. Без реєстрації на Платформі Клієнт Платформи має доступ до всіх матеріалів, розміщених на Платформі, а також доступ до функціональних можливостей Платформи по розміщенню Замовлень. Клієнт Платформи має право зареєструватися на Платформі в будь-який момент.

Реєстрація на Платформі і Особистий Кабінет

 • Клієнт Платформи може пройти процедуру реєстрації на Платформі, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Клієнта Платформи та надається доступ до Особистого кабінету – «Мій Кабінет».
 • Клієнт Платформи реєструється на Платформі, використовуючи для входу адресу електронної пошти та пароль, відомий тільки йому, або здійснюючи вхід через свій аккаунт в соціальних мережах. При реєстрації Клієнт Платформи також вказує додаткову інформацію: адресу проживання, контактний номер телефону, і натискає кнопку «створити аккаунт». Датою реєстрації на Платформі буде вважатися дата створення Клієнтом Платформи Особистого Кабінету.
 • Клієнт Платформи підтверджує, що він самостійно несе відповідальність за збереження даних, які він використовує для входу в Особистий Кабінет.
 • Клієнт Платформи підтверджує і гарантує, що всі дії, передбачені для Клієнта Платформи цим Договором, розміщеним на Платформі, вчиняються особою, чиї дані надані Власнику Платформи при проходженні процедури реєстрації.
 • Клієнт Платформи самостійно несе відповідальність за всі дії, здійснювані ним на Платформі і їх наслідки. Всі дії Клієнта Платформи на Платформі під своїм обліковим записом вважаються зробленими самим Клієнтом Платформи.
 • Клієнт Платформи має право в будь-який момент змінити дані, які він надав при реєстрації на Платформі, в своєму Особистому Кабінеті, натиснувши кнопку «змінити аккаунт».
 • В Особистому Кабінеті Клієнта Платформи відображаються Замовлення, що розміщені ним.
 • Власник Платформи має право вимагати від Клієнта Платформи підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи.

Права і обов'язки Сторін щодо користування Платформою

 • Власник Платформи зобов'язується:

  • вживати всіх можливих заходів для забезпечення безперебійного доступу до Платформи для Клієнтів Платформи, а також підтримувати заявлений функціонал Платформи в робочому стані;
  • надавати Клієнтам Платформи підтримку в користуванні Платформи, а саме консультувати з питань реєстрації та користування Особистим кабінетом, усувати технічні неполадки і своєчасно реагувати на будь-які інші питання Клієнтів Платформи, пов'язані з функціонуванням Платформи;
  • здійснювати рекламне просування Платформи за свій рахунок для підвищення привабливості Платформи на ринку.
 • Власник Платформи має право:

  • направляти Клієнту Платформи інформаційні та рекламні повідомлення, як на адресу електронної пошти, так і за номером телефону, вказаним Клієнтом Платформи в Особистому Кабінеті. Цим Клієнт дає згоду на отримання подібної інформації.
 • Клієнт Платформи зобов'язується:

  • користуватися Платформою особисто і не передавати права доступу до Особистого кабінету третім особам;
  • використовувати Платформу для реалізації власних прав і обов'язків щодо розміщення Замовлень на прибирання приміщень та інших робіт;
  • використовувати інформацію і матеріали, розміщені на Платформі тільки для власних потреб, і ніяким чином не поширювати дані матеріали без явно вираженої згоди Власника Платформи;
  • дотримуватися при користуванні Платформою вимоги чинного законодавства України, положення цього Договору і всіх інших документів, розміщених на Платформі;
  • утримуватися від здійснення дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Платформи, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Платформи, результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ній, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Власника Платформи та / або третіх осіб;
  • негайно повідомити Власника Платформи про будь-які випадки доступу на Платформу третіми особами під обліковим записом Клієнта Платформи з направленням відповідного звернення на адресу Власника Платформи з проханням блокування облікового запису і запиту у Власника Платформи даних для реєстрації нового аккаунта Клієнта Платформи;
  • не пізніше трьох календарних днів з моменту зміни оновлювати персональні дані та іншу інформацію, яку він надавав при реєстрації, щоб забезпечити її достовірність, актуальність і повноту.
 • Інтелектуальна власність

  • Всі об'єкти (будь-які результати інтелектуальної діяльності), розміщені на Платформі, включаючи, але не обмежуючись: інформаційні матеріали, виражені в будь-який об'єктивній формі, в тому числі у формі відео, графічних зображень, текстових та інших матеріалів, є об'єктами виключних прав Власника Платформи або інших осіб, з якими Власником Платформи досягнута домовленість на використання і розміщення даних об'єктів на Платформі.
  • Клієнт Платформи несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені ним з використанням його Особистого кабінету, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне його використання.
  • Клієнт Платформи несе відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням коментарів на Платформі, відповідно до чинного законодавства України.
  • Клієнту при використанні Платформи забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

   • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію, або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;
   • порушує права неповнолітніх осіб;
   • є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру;v
   • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
   • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
   • пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
   • містить екстремістські матеріали;
   • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
   • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
   • містить рекламу;
   • носить шахрайський характер;
   • є інтелектуальною власністю третіх осіб, що не давали дозвіл Клієнту Платформи на її використання, а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.
  • Клієнт Платформи, здійснюючи використання Платформи, дає Власнику Платформи свою згоду на отримання матеріалів рекламного та / або інформаційного характеру за допомогою SMS-сервісів, електронної пошти і т.д.

5. Послуги з розміщення Замовлень на виконання робіт з прибирання

Загальні положення

 • Клієнт Платформи розміщує, а Власник Платформи через функціонал Платформи надає Виконавцям доступ до Замовлення на виконання робіт з прибирання приміщень на умовах, узгоджених в кожному конкретному Замовленні.
 • Клієнт Платформи вказує в Замовленні всі умови Договору на виконання робіт з прибирання. Договір на виконання робіт з прибирання вважається укладеним між Клієнтом Платформи та Виконавцем на умовах, зазначених в Замовленні, тільки в разі підтвердження Замовлення Власником Платформи.
 • Власник Платформи зобов'язується докладати всіх зусиль, щоб передати Замовлення Клієнта Платформи до виконання. У разі неможливості прийняття Замовлення до виконання Власник Платформи зобов'язується негайно повідомити про це Клієнта Платформи.
 • Власник Платформи забезпечує належне виконання Замовлень Виконавцем відповідно до стандартів прибирання, зазначеними в Регламенті прибирання, що є Додатком до цієї Угоди.

Процедура розміщення Замовлень

 • Клієнт Платформи розміщує Замовлення на виконання робіт з прибирання через функціонал Платформи, в якому вказує місце, дату та час, що підлягають до виконання робіт, обсяг робіт відповідно до Стандартного переліку робіт з прибирання, а також додаткові умови, що не входять в Стандартний перелік робіт з прибирання. Додаткові умови прибирання, а також їх вартість, вказані в функціоналі Платформи щодо розміщення Замовлення.
 • На підставі умов, зазначених Клієнтом Платформи в Замовленні, розраховується вартість Замовлення. У разі згоди з вартістю Замовлення Клієнт Платформи вибирає спосіб оплати Замовлення і натискає кнопку «оформити Замовлення».
 • Після проходження процедури розміщення Замовлення, Клієнт Платформи отримує підтвердження прийняття Замовлення до виконання у вигляді повідомлення за допомогою смс-повідомлення відправленого на вказаний Клієнтом Платформи номер телефону, або на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом Платформи.
 • Замовлення вважається розміщеним Клієнтом Платформи після отримання підтвердження про прийняте Замовлення незалежно від обраного способу оплати.
 • Клієнт Платформи в праві в будь-який момент після розміщення Замовлення внести зміни в його умови, повідомивши про це Власника Платформи по телефону або через функціонал Особистого Кабінету. Якщо зміна умов Замовлення веде до зміни вартості Замовлення, то Власник Платформи вносить такі зміни і повідомляє про це Клієнта Платформи за допомогою смс-повідомлення, телефонного дзвінка або електронної пошти, або через функціонал Особистого кабінету Клієнта Платформи.
 • Клієнт Платформи вправі в будь-який момент скасувати розміщене Замовлення на наступних умовах:

  • В разі скасування Замовлення більш ніж за 12 годин до часу його виконання зобов'язання Сторін щодо даного Замовлення припиняються, і передоплата, якщо вона була проведена, підлягає поверненню Клієнту Платформи;
  • В разі скасування розміщеного Замовлення менш ніж за 12 годин до часу його виконання, зобов'язання Сторін щодо даного Замовлення припиняються, але на Клієнта Платформи накладається штраф у розмірі 130 гривень. Передоплата, якщо вона була проведена, підлягає поверненню Клієнту Платформи за вирахуванням зазначеного штрафу.

Зобов'язання Сторін щодо Замовлень

 • Власник Платформи зобов'язується:

  • Вживати всіх зусиль, щоб забезпечити виконання Замовлень для Клієнтів Платформи Виконавцем;
  • Забезпечувати виконання Замовлень з прибирання Виконавцем відповідно до стандартів прибирання, що відповідають Регламенту прибирання;
  • В разі неможливості забезпечити виконання розміщеного Замовлення на умовах, узгоджених в Замовленні, своєчасно повідомити про це Клієнта Платформи, але не менше ніж за 2 години до часу виконання, зазначеного в Замовленні;
  • Враховувати побажання Клієнта Платформи за процедурою виконання робіт з прибирання і доводити їх до відома Виконавців до початку робіт з прибирання;
  • Вести облік Замовлень Клієнта Платформи, відображаючи їх умови і вартість в Особистому кабінеті Клієнта Платформи;
 • Клієнт Платформи зобов’язується:

  • При розміщенні Замовлень повідомляти достовірні відомості про умови Замовлення, в тому числі про розміри приміщення і умови прибирання;
  • Ознайомитися зі стандартними умовами виконання прибирання згідно з Регламентом прибирання, і вказувати необхідні додаткові умови прибирання при розміщенні Замовлення;
  • Своєчасно оплачувати послуги по прибиранню приміщень згідно розміщеного Замовлення, умов даного Договору тощо;
  • Сприяти виконанню Замовлення, забезпечувати доступ в приміщення для виконання робіт з прибирання, проявляти ввічливість до Виконавця при виконанні Замовлення;
  • В разі виникнення спірних ситуацій при виконанні Замовлення Виконавцем, негайно повідомляти про них Власнику Платформи;
  • Після виконання Виконавцем всіх робіт з прибирання, прийняти результати таких робіт та у разі виявлення будь-яких недоліків заявити про них одразу по факту виконання Робіт Власнику Платформи.

6. Вартість і порядок розрахунків

 • Вартість послуг з прибирання приміщень узгоджується в кожному конкретному Замовленні і залежить від обсягу робіт по виконанню прибирання, а також додаткових умов прибирання. Обсяг виконання робіт визначається в залежності від кількості кімнат і санвузлів в приміщенні Клієнта Платформи.
 • Вартість послуг за цією Угодою може змінюватися при застосуванні бонусної програми для Клієнтів Платформи. Умови бонусної програми і знижки, отримані Клієнтом Платформи, Власник Платформи публікує в Особистому Кабінеті Клієнта Платформи.
 • Клієнт Платформи вибирає спосіб оплати Замовлення при його розміщенні за допомогою функціоналу Платформи. Оплата послуг може здійснюватися в готівковій формі і безготівковій формі.
 • У разі якщо Клієнт Платформи вибирає готівкову форму оплати, то вартість Замовлення він сплачує Виконавцю за фактом виконання робіт по Замовленню.
 • У разі якщо Клієнт Платформи вибирає безготівкову форму оплати, то при оформленні Замовлення за допомогою функціоналу Платформи він переадресовується на сервіси інтернет-еквайрінгу і здійснює оплату за допомогою банківської карти.
 • Власник Платформи не провадить обробку та зберігання реквізитів банківських карт клієнтів, конфіденційність даної інформації забезпечується банком-провайдером інтернет-еквайрінгу.
 • У разі повернення Клієнту Платформи вартості послуг при безготівковій оплаті за допомогою сервісу інтернет-еквайрінгу, сплачена сума повертається Клієнту Платформи на банківську карту, з якої був здійснений платіж.

7. Відповідальність Сторін

 • У разі невиконання / неналежного виконання даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • Власник Платформи не несе відповідальності за технічні проблеми в роботі Платформи, викликані причинами на стороні провайдерів зв'язку, Інтернет доступу, серверів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення.
 • Власник Платформи забезпечує виконання робіт з прибирання Виконавцями відповідно до стандартів щодо виконання прибирання, передбаченими Регламентом прибирання.
 • У разі якщо при виконанні робіт по Замовленню Виконавцем було завдано збиток майну Клієнта Платформи в результаті грубого порушення стандартів щодо виконання прибирання, використання засобів для прибирання і миючих засобів, які не відповідають стандартам виконання прибирання за даним Договором, то останній усувається за рахунок Виконавця.
 • Власник Платформи виступає посередником при вирішенні спірних ситуацій між Клієнтом Платформи та Виконавцем.
 • Власник Платформи не несе відповідальності за будь-які порушення, що виникли не з його вини, помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Платформі. Власник Платформи не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Власник Платформи не відповідає за відповідність Платформи цілком або її частин (розділів) очікуванням Клієнтів Платформи, безпомилкову та безперебійну роботу Платформи, припинення доступу Клієнтів Платформи до Платформи і результатами інтелектуальної діяльності, розміщеним на Платформі, збереження логіна і пароля Клієнтів Платформи, що забезпечують доступ до окремих розділів Платформи, збитки, що виникли у Клієнтів Платформи через, технічні збої апаратного або програмного забезпечення.
 • Ні в якому разі Власник Платформи не несе відповідальність перед Клієнтами Платформи або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які виникають внаслідок використання Платформи або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Платформі. У будь-якому випадку Сторони погоджуються, що сума збитків і відповідальності Власника Платформи перед Клієнтом Платформи за будь-які порушення, пов'язані з використанням Платформи або порушення цього Договору обмежена Сторонами сумою 500 (п'ятсот) гривень.

8. Конфіденційність

 • Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, під якою мається на увазі зміст даного Договору і будь-які дані, що надаються кожною із Сторін одна одній у зв'язку з виконанням даного Договору, в тому числі, але не обмежуючись:

  • персональні дані Клієнтів Платформи, що зробили замовлення, а також дані, пов'язані з особистістю Клієнтів Платформи, які стали відомі Сторонам при виконанні даного Договору;
  • персональні дані Виконавців Замовлення, а також дані, пов'язані з особистістю Виконавця, які стали відомі Сторонам при виконанні даного Договору. Не відкривати і не розголошувати вцілому або зокрема цю інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони даного Договору, окрім надання інформації щодо Замовлення Виконавцю.
 • Зобов'язання Сторін щодо нерозголошення конфіденційної інформації і невикористання її на шкоду іншій Стороні не поширюються на загальнодоступну інформацію та інформацію, вказану в законодавстві як таку що не відноситься до конфіденційної.

9. Вирішення спорів

 • Всі суперечки і розбіжності між сторонами, які можуть виникнути за цим Договором, якщо вони не будуть вирішені шляхом переговорів, будуть розглядатися судами за місцезнаходженням Власника Платформи відповідно до законодавства України.
 • Сторони погодили, що вони будуть використовувати досудовий претензійний порядок врегулювання суперечок.
 • Всі претензії Клієнтів Платформи, пов'язані з виконанням і оплатою Замовлень, в тому числі претензії щодо якості послуг Виконавця, а також інші спори щодо відшкодування шкоди, заподіяної при виконанні Замовлень, підлягають розгляду за участю Власника Платформи.
 • Клієнт Платформи вправі пред'являти претензії щодо якості виконаних робіт по Замовленню в процесі виконання Замовлення або після його завершення, але не пізніше 24 години з моменту виконання Замовлення. Це положення поширюється на випадки псування майна Клієнта Платформи при виконанні Замовлення.
 • Претензії, щодо псування майна, спрямовані в термін, що перевищує 24 години з моменту виконання Замовлення, можуть бути прийняті до розгляду, якщо псування майна носить прихований характер, тобто її неможливо виявити шляхом просто візуального огляду, а також у разі надання Клієнтом Платформи доказів, що явно свідчать про псування майна, що сталася в результаті дій Виконавця.
 • При направленні претензії, пов'язаної з псуванням майна, для спрощення процедури розгляду претензії, Клієнт Платформи має надати фотографії або відеозапис майна, де чітко видно пошкодження, а також, при наявності, надати наявні у нього відомості про обставини, які спричинили псування майна.
 • Власник Платформи має право не розглядати претензії Клієнта Платформи за якістю виконання робіт по Замовленню, якщо:

  • клієнт звернувся з претензією за якістю наданих Послуг в термін, що перевищує 24 години з моменту виконання Замовлення, в разі відсутності об'єктивних причин більш пізнього звернення;
  • якщо в процесі розгляду претензії будуть виявлені обставини, які свідчать про введення Клієнтом Платформи в оману Власника Платформи та Виконавця з метою отримання необґрунтованої фінансової вигоди;
 • Розгляд питань про відшкодування вартості пошкодженого майна в грошовому еквіваленті проводиться з урахуванням обставин нанесення шкоди майну, обсягу завданих збитків, вартості майна, природного зносу майна.

10. Форс-мажорні обставини

 • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання (зобов'язань, передбачених цим Договором) якщо це виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
 • Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також вирішення або приписи органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в результаті яких на Сторони (або одну із сторін) покладатимуться додаткові обов'язки або встановлюватися обмеження які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії або події, що існують поза волею Сторін.
 • Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому випадку, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. Розірвання договору

 • Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою однієї зі Сторін. Повідомлення про розірвання Договору має бути направлено іншій Стороні по електронній пошті або через функціонал Платформи.
 • Розірвання Договору тягне за собою обмеження доступу Клієнта Платформи до Особистого Кабінету, але не перешкоджає Клієнту Платформи користуватися Платформою.
 • Розірвання цього Договору не тягне за собою припинення зобов'язання Сторін за цим Договором, що мали місце під час його дії.

12. Заключні положення

 • Договір набирає чинності з дати отримання повідомлення Клієнтом Платформи повідомлення про проходження процедури реєстрації на Платформі в Особистому Кабінеті або розміщення Замовлення Клієнтом Платформи.
 • Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
 • Власним акцептуванням Договору Клієнт Платформи добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних з метою реалізації цього Договору.
 • Власник Платформи самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Власник Платформи має право самостійно змінити і / або доповнити умови цього публічного договору і додатків до нього. При цьому Власник Платформи гарантує і підтверджує, що розміщена на Платформі поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, є дійсною.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

Приложения к Соглашению являются неотъемлемой частью Соглашения.