Close
Выберите язык
+380 (93) 0-935-735
График работы call-центра: понедельник - суббота, 8:00 до 18:00. После 18:00 вы можете написать нам в мессенджеры
Подарить уборку Подарить уборку
График работы call-центра: понедельник - суббота, 8:00 до 18:00. После 18:00 вы можете написать нам в мессенджеры
График работы call-центра: понедельник - суббота, 8:00 до 18:00. После 18:00 вы можете написать нам в мессенджеры
Подарить уборку Подарить уборку

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Даний Договір, визначає порядок надання комплексу послуг доступу та користування Платформою і підбору замовлень на виконання робіт, а також взаємні права, обов'язки і порядок взаємовідносин між Власником Платформи – ТОВ «КитКлінінгКиїв» (надалі – «Власник Платформи»), в особі директора Бродік Поліни, що діє на підставі Статуту, і будь-якою особою – Клієнтом Платформи (надалі – «Клієнт Платформи»), який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору, разом іменовані «Сторони». Отримуючи доступ до матеріалів і сервісів Платформи, Клієнт Платформи вважається таким, що приєднався до цього Договору публічної оферти і це означає, що Клієнт Платформи ознайомлений і згоден з усіма умовами даного Договору публічної оферти без будь-яких обмежень і кваліфікацій відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Публічний договір (Договір публічної оферти) про надання послуг доступу та користування Платформою (надалі – «Договір») адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Власника Платформи укласти з будь-яким Клієнтом Платформи Договір про надання послуг доступу та користування Платформою.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
4. ПРАВО ДОСТУПУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ
5. ПОСЛУГИ З РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПРИБИРАННЯ
6. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
9. ПРЕТЕНЗІЙНИЙ ПОРЯДОК ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
11. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Клієнта Платформи на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 • Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і рівносильний Договору, підписаного Сторонами.
 • Клієнт Платформи підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту.
 • Будь-яка з наступних дій вважається акцептом даного Договору публічної оферти:

  • - факт реєстрації Клієнта Платформи на Платформі;
  • - оплата послуг Власника Платформи на умовах і в порядку, визначених цим Договором.

2. Терміни та визначення

Терміни та визначення, що застосовуються в даному Договорі мають наступне значення:

 • «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Платформі;
 • «Акцепт» – надання Клієнтом Платформи повної і безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами;
 • «Послуги» – послуга або кілька послуг, які надаються Власником Платформи Клієнту Платформи, визначені умовами даного Договору;
 • «Платформа» – інтернет-сайт, який належать Власнику Платформи, за допомогою якого надаються Послуги за даним Договором щодо виконання Замовлень на прибирання, і здійснюється взаємодія між Клієнтом Платформи та Виконавцями. Доступ до Платформи здійснюється за допомогою пристроїв, підключених до мережі Інтернет, через інтернет-сайт www.kytt.com.ua;
 • «Власник Платформи» – ТОВ «КитКлінінгКиїв»;
 • «Клієнт Платформи» – фізична та/або юридична особа (в особі представника), що здійснила Акцепт даного Договору публічної оферти на надання послуг доступу та користування Платформою;
 • «Виконавець» – фізична особа, що пройшли процедуру реєстрації на Платформі в якості особи, що готова виконувати Замовлення на виконання робіт з прибирання приміщень та здійснює виконання робіт по конкретному Замовленню у відповідності до Регламенту прибирання та іншими стандартами, всиновленими Власником Платформи;
 • «Особистий кабінет» «Мій аккаунт» – частина Платформи, доступ до якої має тільки Клієнт Платформи за допомогою введення логіна і пароля, відомого тільки йому. В Особистому кабінеті Клієнта Платформи міститься контактні дані Клієнта Платформи, інформація про розміщені Замовлення, в тому числі щодо статусу їхнього виконання, а також Особовий Рахунок та інформація про бонусну програму.
 • «Замовлення» - оферта Клієнта Платформи на виконання робіт з прибирання приміщень чи інших робіт, що свідчить про намір Клієнта вважати себе таким, що уклав Договір на прибирання приміщення в разі її акцепту. Замовлення здійснюється Клієнтом за допомогою функціоналу Платформи і містить всі істотні умови Договору на виконання робіт з прибирання приміщень чи інших робіт, такі як: найменування робіт, місце виконання робіт, час виконання робіт і їх вартість.
 • «Стандартний перелік робіт з прибирання» – перелік робіт і дій, обов'язкових до виконання при виконанні Замовлення, який міститься в Регламенті виконання робіт з прибирання приміщення, що є Додатком до цього Договору.
 • «Акцепт Замовлення» – підтвердження прийняття оферти Клієнта Платформи на надання робіт з прибирання приміщень чи інших робіт, оформленої у вигляді Замовлення Клієнта Платформи. Акцепт Замовлення здійснюється Власником Платформи за допомогою направлення повідомлення Клієнту Платформи у вигляді смс-повідомлення або за допомогою функціоналу Платформи.
 • «Бонусна програма» – програма лояльності сформована Власником Платформи і містить у собі певні переваги, заохочення тощо, які надаються після надання певного обсягу клінінгових послуг.

Інші терміни, які використовуються у цій Оферті, визначаються відповідно до тлумачення, сформованого в мережі Інтернет, звичаїв ділового обороту і чинним законодавством України.

3. Предмет Договору

 • Відповідно до умов даного Договору Власник Платформи надає Клієнту Платформи комплекс Послуг, включаючи:

  • право доступу та користування Платформою в межах її функціональних можливостей;
  • розміщення Замовлень на виконання робіт з прибирання приміщень;
  • а також інші додаткові послуги.
 • Клієнт Платформи акцептує даний Договір шляхом розміщення Замовлення на Платформі, приймаючи умови даного Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Клієнта з будь-якими з документів, опублікованих на Платформі, Клієнт не має права використовувати Платформу.

4. Право доступу та використання Платформи

 • Власник Платформи володіє виключними майновими правами на Платформу, і надає право користування Платформою Клієнтам Платформи. Право користування Платформою передбачає для Клієнта Платформи доступ до всіх функціональних можливостей Платформи, матеріалів, розміщених на ній, розміщення Замовлень, створення Особистого Кабінету, участь у Бонусній програмі.
 • Клієнт Платформи має право доступу та користування Платформою як після проходження процедури реєстрації на Платформі, так і без неї. Без реєстрації на Платформі Клієнт Платформи має доступ до всіх матеріалів, розміщених на Платформі, а також доступ до функціональних можливостей Платформи по розміщенню Замовлень. Клієнт Платформи має право зареєструватися на Платформі в будь-який момент.

Реєстрація на Платформі і Особистий Кабінет

 • Клієнт Платформи може пройти процедуру реєстрації на Платформі, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Клієнта Платформи та надається доступ до Особистого кабінету – «Мій Кабінет».
 • Клієнт Платформи реєструється на Платформі, використовуючи для входу адресу електронної пошти та пароль, відомий тільки йому, або здійснюючи вхід через свій аккаунт в соціальних мережах. При реєстрації Клієнт Платформи також вказує додаткову інформацію: адресу проживання, контактний номер телефону, і натискає кнопку «створити аккаунт». Датою реєстрації на Платформі буде вважатися дата створення Клієнтом Платформи Особистого Кабінету.
 • Клієнт Платформи підтверджує, що він самостійно несе відповідальність за збереження даних, які він використовує для входу в Особистий Кабінет.
 • Клієнт Платформи підтверджує і гарантує, що всі дії, передбачені для Клієнта Платформи цим Договором, розміщеним на Платформі, вчиняються особою, чиї дані надані Власнику Платформи при проходженні процедури реєстрації.
 • Клієнт Платформи самостійно несе відповідальність за всі дії, здійснювані ним на Платформі і їх наслідки. Всі дії Клієнта Платформи на Платформі під своїм обліковим записом вважаються зробленими самим Клієнтом Платформи.
 • Клієнт Платформи має право в будь-який момент змінити дані, які він надав при реєстрації на Платформі, в своєму Особистому Кабінеті, натиснувши кнопку «змінити аккаунт».
 • В Особистому Кабінеті Клієнта Платформи відображаються Замовлення, що розміщені ним.
 • Власник Платформи має право вимагати від Клієнта Платформи підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи.

Права і обов'язки Сторін щодо користування Платформою

 • Власник Платформи зобов'язується:

  • вживати всіх можливих заходів для забезпечення безперебійного доступу до Платформи для Клієнтів Платформи, а також підтримувати заявлений функціонал Платформи в робочому стані;
  • надавати Клієнтам Платформи підтримку в користуванні Платформи, а саме консультувати з питань реєстрації та користування Особистим кабінетом, усувати технічні неполадки і своєчасно реагувати на будь-які інші питання Клієнтів Платформи, пов'язані з функціонуванням Платформи;
  • здійснювати рекламне просування Платформи за свій рахунок для підвищення привабливості Платформи на ринку.
 • Власник Платформи має право:

  • направляти Клієнту Платформи інформаційні та рекламні повідомлення, як на адресу електронної пошти, так і за номером телефону, вказаним Клієнтом Платформи в Особистому Кабінеті. Цим Клієнт дає згоду на отримання подібної інформації.
 • Клієнт Платформи зобов'язується:

  • користуватися Платформою особисто і не передавати права доступу до Особистого кабінету третім особам;
  • використовувати Платформу для реалізації власних прав і обов'язків щодо розміщення Замовлень на прибирання приміщень та інших робіт;
  • використовувати інформацію і матеріали, розміщені на Платформі тільки для власних потреб, і ніяким чином не поширювати дані матеріали без явно вираженої згоди Власника Платформи;
  • дотримуватися при користуванні Платформою вимоги чинного законодавства України, положення цього Договору і всіх інших документів, розміщених на Платформі;
  • утримуватися від здійснення дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Платформи, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Платформи, результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ній, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Власника Платформи та / або третіх осіб;
  • негайно повідомити Власника Платформи про будь-які випадки доступу на Платформу третіми особами під обліковим записом Клієнта Платформи з направленням відповідного звернення на адресу Власника Платформи з проханням блокування облікового запису і запиту у Власника Платформи даних для реєстрації нового аккаунта Клієнта Платформи;
  • не пізніше трьох календарних днів з моменту зміни оновлювати персональні дані та іншу інформацію, яку він надавав при реєстрації, щоб забезпечити її достовірність, актуальність і повноту.
 • Інтелектуальна власність

  • Всі об'єкти (будь-які результати інтелектуальної діяльності), розміщені на Платформі, включаючи, але не обмежуючись: інформаційні матеріали, виражені в будь-який об'єктивній формі, в тому числі у формі відео, графічних зображень, текстових та інших матеріалів, є об'єктами виключних прав Власника Платформи або інших осіб, з якими Власником Платформи досягнута домовленість на використання і розміщення даних об'єктів на Платформі.
  • Клієнт Платформи несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені ним з використанням його Особистого кабінету, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне його використання.
  • Клієнт Платформи несе відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням коментарів на Платформі, відповідно до чинного законодавства України.
  • Клієнту при використанні Платформи забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

   • містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію, або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;
   • порушує права неповнолітніх осіб;
   • є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру;v
   • містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
   • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
   • пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
   • містить екстремістські матеріали;
   • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
   • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
   • містить рекламу;
   • носить шахрайський характер;
   • є інтелектуальною власністю третіх осіб, що не давали дозвіл Клієнту Платформи на її використання, а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.
  • Клієнт Платформи, здійснюючи використання Платформи, дає Власнику Платформи свою згоду на отримання матеріалів рекламного та / або інформаційного характеру за допомогою SMS-сервісів, електронної пошти і т.д.

5. Послуги з розміщення Замовлень на виконання робіт з прибирання

Загальні положення

 • Клієнт Платформи розміщує, а Власник Платформи через функціонал Платформи надає Виконавцям доступ до Замовлення на виконання робіт з прибирання приміщень на умовах, узгоджених в кожному конкретному Замовленні.
 • Клієнт Платформи вказує в Замовленні всі умови Договору на виконання робіт з прибирання. Договір на виконання робіт з прибирання вважається укладеним між Клієнтом Платформи та Виконавцем на умовах, зазначених в Замовленні, тільки в разі підтвердження Замовлення Власником Платформи.
 • Власник Платформи зобов'язується докладати всіх зусиль, щоб передати Замовлення Клієнта Платформи до виконання. У разі неможливості прийняття Замовлення до виконання Власник Платформи зобов'язується негайно повідомити про це Клієнта Платформи.
 • Власник Платформи забезпечує належне виконання Замовлень Виконавцем відповідно до стандартів прибирання, зазначеними в Регламенті прибирання, що є Додатком до цієї Угоди.

Процедура розміщення Замовлень

 • Клієнт Платформи розміщує Замовлення на виконання робіт з прибирання через функціонал Платформи, в якому вказує місце, дату та час, що підлягають до виконання робіт, обсяг робіт відповідно до Стандартного переліку робіт з прибирання, а також додаткові умови, що не входять в Стандартний перелік робіт з прибирання. Додаткові умови прибирання, а також їх вартість, вказані в функціоналі Платформи щодо розміщення Замовлення.
 • На підставі умов, зазначених Клієнтом Платформи в Замовленні, розраховується вартість Замовлення. У разі згоди з вартістю Замовлення Клієнт Платформи вибирає спосіб оплати Замовлення і натискає кнопку «оформити Замовлення».
 • Після проходження процедури розміщення Замовлення, Клієнт Платформи отримує підтвердження прийняття Замовлення до виконання у вигляді повідомлення за допомогою смс-повідомлення відправленого на вказаний Клієнтом Платформи номер телефону, або на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом Платформи.
 • Замовлення вважається розміщеним Клієнтом Платформи після отримання підтвердження про прийняте Замовлення незалежно від обраного способу оплати.
 • Клієнт Платформи в праві в будь-який момент після розміщення Замовлення внести зміни в його умови, повідомивши про це Власника Платформи по телефону або через функціонал Особистого Кабінету. Якщо зміна умов Замовлення веде до зміни вартості Замовлення, то Власник Платформи вносить такі зміни і повідомляє про це Клієнта Платформи за допомогою смс-повідомлення, телефонного дзвінка або електронної пошти, або через функціонал Особистого кабінету Клієнта Платформи.
 • Клієнт Платформи вправі в будь-який момент скасувати розміщене Замовлення на наступних умовах:

  • В разі скасування Замовлення більш ніж за 12 годин до часу його виконання зобов'язання Сторін щодо даного Замовлення припиняються, і передоплата, якщо вона була проведена, підлягає поверненню Клієнту Платформи;
  • В разі скасування розміщеного Замовлення менш ніж за 12 годин до часу його виконання, зобов'язання Сторін щодо даного Замовлення припиняються, але на Клієнта Платформи накладається штраф у розмірі 130 гривень. Передоплата, якщо вона була проведена, підлягає поверненню Клієнту Платформи за вирахуванням зазначеного штрафу.

Зобов'язання Сторін щодо Замовлень

 • Власник Платформи зобов'язується:

  • Вживати всіх зусиль, щоб забезпечити виконання Замовлень для Клієнтів Платформи Виконавцем;
  • Забезпечувати виконання Замовлень з прибирання Виконавцем відповідно до стандартів прибирання, що відповідають Регламенту прибирання;
  • В разі неможливості забезпечити виконання розміщеного Замовлення на умовах, узгоджених в Замовленні, своєчасно повідомити про це Клієнта Платформи, але не менше ніж за 2 години до часу виконання, зазначеного в Замовленні;
  • Враховувати побажання Клієнта Платформи за процедурою виконання робіт з прибирання і доводити їх до відома Виконавців до початку робіт з прибирання;
  • Вести облік Замовлень Клієнта Платформи, відображаючи їх умови і вартість в Особистому кабінеті Клієнта Платформи;
 • Клієнт Платформи зобов’язується:

  • При розміщенні Замовлень повідомляти достовірні відомості про умови Замовлення, в тому числі про розміри приміщення і умови прибирання;
  • Ознайомитися зі стандартними умовами виконання прибирання згідно з Регламентом прибирання, і вказувати необхідні додаткові умови прибирання при розміщенні Замовлення;
  • Своєчасно оплачувати послуги по прибиранню приміщень згідно розміщеного Замовлення, умов даного Договору тощо;
  • Сприяти виконанню Замовлення, забезпечувати доступ в приміщення для виконання робіт з прибирання, проявляти ввічливість до Виконавця при виконанні Замовлення;
  • В разі виникнення спірних ситуацій при виконанні Замовлення Виконавцем, негайно повідомляти про них Власнику Платформи;
  • Після виконання Виконавцем всіх робіт з прибирання, прийняти результати таких робіт та у разі виявлення будь-яких недоліків заявити про них одразу по факту виконання Робіт Власнику Платформи.

6. Вартість і порядок розрахунків

 • Вартість послуг з прибирання приміщень узгоджується в кожному конкретному Замовленні і залежить від обсягу робіт по виконанню прибирання, а також додаткових умов прибирання. Обсяг виконання робіт визначається в залежності від кількості кімнат і санвузлів в приміщенні Клієнта Платформи.
 • Вартість послуг за цією Угодою може змінюватися при застосуванні бонусної програми для Клієнтів Платформи. Умови бонусної програми і знижки, отримані Клієнтом Платформи, Власник Платформи публікує в Особистому Кабінеті Клієнта Платформи.
 • Клієнт Платформи вибирає спосіб оплати Замовлення при його розміщенні за допомогою функціоналу Платформи. Оплата послуг може здійснюватися в готівковій формі і безготівковій формі.
 • У разі якщо Клієнт Платформи вибирає готівкову форму оплати, то вартість Замовлення він сплачує Виконавцю за фактом виконання робіт по Замовленню.
 • У разі якщо Клієнт Платформи вибирає безготівкову форму оплати, то при оформленні Замовлення за допомогою функціоналу Платформи він переадресовується на сервіси інтернет-еквайрінгу і здійснює оплату за допомогою банківської карти.
 • Власник Платформи не провадить обробку та зберігання реквізитів банківських карт клієнтів, конфіденційність даної інформації забезпечується банком-провайдером інтернет-еквайрінгу.
 • У разі повернення Клієнту Платформи вартості послуг при безготівковій оплаті за допомогою сервісу інтернет-еквайрінгу, сплачена сума повертається Клієнту Платформи на банківську карту, з якої був здійснений платіж.

7. Відповідальність Сторін

 • У разі невиконання / неналежного виконання даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • Власник Платформи не несе відповідальності за технічні проблеми в роботі Платформи, викликані причинами на стороні провайдерів зв'язку, Інтернет доступу, серверів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення.
 • Власник Платформи забезпечує виконання робіт з прибирання Виконавцями відповідно до стандартів щодо виконання прибирання, передбаченими Регламентом прибирання.
 • У разі якщо при виконанні робіт по Замовленню Виконавцем було завдано збиток майну Клієнта Платформи в результаті грубого порушення стандартів щодо виконання прибирання, використання засобів для прибирання і миючих засобів, які не відповідають стандартам виконання прибирання за даним Договором, то останній усувається за рахунок Виконавця.
 • Власник Платформи виступає посередником при вирішенні спірних ситуацій між Клієнтом Платформи та Виконавцем.
 • Власник Платформи не несе відповідальності за будь-які порушення, що виникли не з його вини, помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Платформі. Власник Платформи не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Власник Платформи не відповідає за відповідність Платформи цілком або її частин (розділів) очікуванням Клієнтів Платформи, безпомилкову та безперебійну роботу Платформи, припинення доступу Клієнтів Платформи до Платформи і результатами інтелектуальної діяльності, розміщеним на Платформі, збереження логіна і пароля Клієнтів Платформи, що забезпечують доступ до окремих розділів Платформи, збитки, що виникли у Клієнтів Платформи через, технічні збої апаратного або програмного забезпечення.
 • Ні в якому разі Власник Платформи не несе відповідальність перед Клієнтами Платформи або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які виникають внаслідок використання Платформи або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Платформі. У будь-якому випадку Сторони погоджуються, що сума збитків і відповідальності Власника Платформи перед Клієнтом Платформи за будь-які порушення, пов'язані з використанням Платформи або порушення цього Договору обмежена Сторонами сумою 500 (п'ятсот) гривень.

8. Конфіденційність

 • Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, під якою мається на увазі зміст даного Договору і будь-які дані, що надаються кожною із Сторін одна одній у зв'язку з виконанням даного Договору, в тому числі, але не обмежуючись:

  • персональні дані Клієнтів Платформи, що зробили замовлення, а також дані, пов'язані з особистістю Клієнтів Платформи, які стали відомі Сторонам при виконанні даного Договору;
  • персональні дані Виконавців Замовлення, а також дані, пов'язані з особистістю Виконавця, які стали відомі Сторонам при виконанні даного Договору. Не відкривати і не розголошувати вцілому або зокрема цю інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони даного Договору, окрім надання інформації щодо Замовлення Виконавцю.
 • Зобов'язання Сторін щодо нерозголошення конфіденційної інформації і невикористання її на шкоду іншій Стороні не поширюються на загальнодоступну інформацію та інформацію, вказану в законодавстві як таку що не відноситься до конфіденційної.

9. Вирішення спорів

 • Всі суперечки і розбіжності між сторонами, які можуть виникнути за цим Договором, якщо вони не будуть вирішені шляхом переговорів, будуть розглядатися судами за місцезнаходженням Власника Платформи відповідно до законодавства України.
 • Сторони погодили, що вони будуть використовувати досудовий претензійний порядок врегулювання суперечок.
 • Всі претензії Клієнтів Платформи, пов'язані з виконанням і оплатою Замовлень, в тому числі претензії щодо якості послуг Виконавця, а також інші спори щодо відшкодування шкоди, заподіяної при виконанні Замовлень, підлягають розгляду за участю Власника Платформи.
 • Клієнт Платформи вправі пред'являти претензії щодо якості виконаних робіт по Замовленню в процесі виконання Замовлення або після його завершення, але не пізніше 24 години з моменту виконання Замовлення. Це положення поширюється на випадки псування майна Клієнта Платформи при виконанні Замовлення.
 • Претензії, щодо псування майна, спрямовані в термін, що перевищує 24 години з моменту виконання Замовлення, можуть бути прийняті до розгляду, якщо псування майна носить прихований характер, тобто її неможливо виявити шляхом просто візуального огляду, а також у разі надання Клієнтом Платформи доказів, що явно свідчать про псування майна, що сталася в результаті дій Виконавця.
 • При направленні претензії, пов'язаної з псуванням майна, для спрощення процедури розгляду претензії, Клієнт Платформи має надати фотографії або відеозапис майна, де чітко видно пошкодження, а також, при наявності, надати наявні у нього відомості про обставини, які спричинили псування майна.
 • Власник Платформи має право не розглядати претензії Клієнта Платформи за якістю виконання робіт по Замовленню, якщо:

  • клієнт звернувся з претензією за якістю наданих Послуг в термін, що перевищує 24 години з моменту виконання Замовлення, в разі відсутності об'єктивних причин більш пізнього звернення;
  • якщо в процесі розгляду претензії будуть виявлені обставини, які свідчать про введення Клієнтом Платформи в оману Власника Платформи та Виконавця з метою отримання необґрунтованої фінансової вигоди;
 • Розгляд питань про відшкодування вартості пошкодженого майна в грошовому еквіваленті проводиться з урахуванням обставин нанесення шкоди майну, обсягу завданих збитків, вартості майна, природного зносу майна.

10. Форс-мажорні обставини

 • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання (зобов'язань, передбачених цим Договором) якщо це виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
 • Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також вирішення або приписи органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в результаті яких на Сторони (або одну із сторін) покладатимуться додаткові обов'язки або встановлюватися обмеження які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії або події, що існують поза волею Сторін.
 • Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому випадку, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. Розірвання договору

 • Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою однієї зі Сторін. Повідомлення про розірвання Договору має бути направлено іншій Стороні по електронній пошті або через функціонал Платформи.
 • Розірвання Договору тягне за собою обмеження доступу Клієнта Платформи до Особистого Кабінету, але не перешкоджає Клієнту Платформи користуватися Платформою.
 • Розірвання цього Договору не тягне за собою припинення зобов'язання Сторін за цим Договором, що мали місце під час його дії.

12. Заключні положення

 • Договір набирає чинності з дати отримання повідомлення Клієнтом Платформи повідомлення про проходження процедури реєстрації на Платформі в Особистому Кабінеті або розміщення Замовлення Клієнтом Платформи.
 • Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
 • Власним акцептуванням Договору Клієнт Платформи добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних з метою реалізації цього Договору.
 • Власник Платформи самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Власник Платформи має право самостійно змінити і / або доповнити умови цього публічного договору і додатків до нього. При цьому Власник Платформи гарантує і підтверджує, що розміщена на Платформі поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, є дійсною.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

Приложения к Соглашению являются неотъемлемой частью Соглашения.